ek2

NSAB 2015 – Svenska

Dessa Allmänna Bestämmelser redogör för speditörens och uppdragsgivarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra, inkluderande speditörens ansvar under vid var tid gällande och tillämpliga internationella transporträttsliga konventioner såsom CIM (COTIF), CMR, Haag- Visbyreglerna och Montrealkonventionen, eller rättelser, ändringar, tilläggsprotokoll eller annex till någon sådan dylik tillämplig internationell transporträttslig konvention.

NSAB 2015 – English

These General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders set forth the freightforwarder’s and the customer’s rights and obligations towards each other, including the freight forwarder’sliability under various applicable transport law conventions valid from time to time, such as CIM, CMR, the Hague-Visby Rules and the Montreal Convention, or any amendments, annexes or protocols of any such transport law convention.

Nedan finner ni våra policys

Säker

Du drar nytta av våran erfarenhet av att leverera effektiva transporter för dom mest komplexa leveranser.

Leveranser

Med våran långa erfarenhet inom transport branschen så kan vi erbjuda snabba lösningar för er.

24/7 Support

Ekdahl International AB är redo att tillämpa sin passion för lösningar på transporter inom Europa och Skandinavien för er.