Till våra kunder

På grund av det stigande oljepriset på världsmarknaden, och därigenom höjda bränslepriser på både fordons- och rederisidan, ser vi oss nödsakade att införa ett drivmedelstillägg från och med 1 juni 2018.

Företagsledningen

Valuta & Drivmedel

Juli

Drivmedelstillägg 3,5%

(Priser i både SEK & EUR)

Valutatilägg 3,5%

(Priser i endast SEK)

--------------------------------------

Totalt Drivmedels-&Valutatilägg 7,0%

Välkommen att kontakta oss!

Terminal & Kontor finns från 26 mars på Östra Olstorpsgatan 16 i Skurup

Scroll to top