Till våra kunder

På grund av det stigande oljepriset på världsmarknaden, och därigenom höjda bränslepriser på både fordons- och rederisidan, ser vi oss nödsakade att införa ett drivmedelstillägg från och med 1 juni 2018.

Företagsledningen

Måndagen 6 augusti hälsar vi Mats Lundin välkommen till oss. Mats kommer att jobba med importdirigering från Europa!

Valuta & Drivmedel

Oktober

Drivmedelstillägg 5,4%

(Priser i både SEK & EUR)

Valutatilägg 5,0%

(Priser i endast SEK)

--------------------------------------

Totalt Drivmedels-&Valutatilägg 10,4%

Välkommen att kontakta oss!

Terminal & Kontor finns från 26 mars på Östra Olstorpsgatan 16 i Skurup

Scroll to top